11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754
11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754

$1,250,000

11777 NE Ochoco HWY, Prineville, OR, 97754

ACTIVE